Podkarpacka-gmina-najoszczędniejszą-w-PolsceJAWORNIK POLSKI. Zamiast na wynagrodzenia urzędników, pieniądze poszły na inwestycje.

Prawie półtora miliona złotych udało się oszczędzić w gminie Jawornik Polski (pow. przeworski) podczas minionej kadencji samorządu. Wszystko dzięki decyzjom wójta Stanisława Petyni, który oprócz cięcia urzędniczych etatów obniżył również swoje zarobki. Gmina wygrała ranking pisma samorządowego „Wspólnota”, które zbadało wydatki na administrację w ostatniej kadencji samorządu.

4 lata temu, po objęciu stanowiska wójta gminy, Petynia zlikwidował głównie stanowiska kierownicze, na których pensje są największe, m.in. kierownika referatu rozwoju gospodarczego, wicedyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, kierownika ds. funduszy europejskich, samodzielne stanowisko do spraw ochrony środowiska. Liczba wszystkich etatów w urzędzie spadła poniżej 30. Dzięki temu przez 4 ostatnie lata zaoszczędzono prawie milion złotych.

Kolejne pół miliona udało się zyskać na obniżce zarobków wójta (z 7,1 tys. do 5,4 tys. zł), sekretarza (z 5,2 tys. do 3,2 tys. zł) i skarbnika gminy (z 4,3 tys. do 3,1 tys. zł).

Zaoszczędzoną kwotę 1,5 mln zł radni gminy przeznaczyli głównie na inwestycje m.in. termomodernizację zespołu szkół z układem kogeneracyjnym, budowę i remonty dróg oraz kaplic cmentarnych. Przy zaledwie 14-milionowym budżecie zaoszczędzona kwota była znacząca.

A czy oszczędności na urzędnikach odbiły się na jakości pracy urzędu? – Nie, w żaden sposób, bo to nie jest tak, że my w tej chwili wydajemy procentowo najmniej w Polsce na administrację, tylko wcześniej gmina za dużo wydawała. My po reorganizacji przeprowadzonej 4 lata temu staliśmy się normalnym urzędem – przyznaje wójt. – Jeśli chodzi o bieżącą płynność finansową sytuacja jest bardzo dobra, ale obciążeniem są zaległe kredyty, których musimy ponosić koszty – dodaje.

Arkadiusz Rogowski

 

Źródło: http://supernowosci24.pl/podkarpacka-gmina-najoszczedniejsza-w-polsce/