Na terenie dwóch gmin – Kańczugi i Jawornika Polskiego rozpoczęła się największa od wielu lat inwestycja hydrotechniczna na Podkarpaciu. Powstaje potężny polder, zabezpieczający m.in. Kańczugę i Przeworsk przed powodzią.

Polder przeciwpowodziowy powstanie na około 70-hektarowym terenie. Będzie mógł przyjąć ponad 3,25 milionów metrów sześciennych wody. Zbiornik na rzece Mleczce będzie zlokalizowany w miejscowościach Siedleczka w gminie Kańczuga i Manasterz w gminie Jawornik Polski. Kilkanaście dni temu w Siedleczce ruszyły pierwsze prace ziemne. Łączny koszt budowy to ok. 32 mln zł, z czego 75 procent pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, czyli z funduszy unijnych. Generalnym wykonawcą robót jest Inżynieria Rzeszów SA, a budowę nadzoruje Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Głównym zadaniem zbiornika będzie wstrzymywanie gwałtownego przyboru wody w górnym biegu Mleczki i zabezpieczanie przed powodzią Kańczugi oraz niżej położonych miejscowości, a także samego Przeworska.

 

Źródło: Życie Podkarpackie 18.02.2014