W dniu 05 września 2021r. przed Urzędem Gminy w Jaworniku Polskim przeprowadzono akcję „Narodowe czytanie” . Odczytano fragmenty powieści „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa.                  
O godzinie 16.00 przywitano przybyłych gości, przedstawiono historię akcji „Narodowe czytanie” oraz odczytano list prezydenta Bronisława Komorowskiego.
 Fragmenty powieści „Lalka” Bolesława Prusa czytały osoby:
Pan Piotr Kaweński – Skarbnik Gminy
Pani Urszula Targońska – Nauczyciel ZS Nr 2 w Manasterzu
Pani Regina Szmulik – Nauczyciel ZS Nr 2 w Manasterzu
Pani Agnieszka Uchyra – Nauczyciel ZS Nr 2 w Manasterzu
Pan Mirosław Łuczyk – Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej w Jaworniku Polskim
Pan Bogusław Żaczek – Radny Gminy
Pani Elżbieta Żak – Nauczyciel ZS Nr w Jaworniku Polskim
Pani Maria Pieniądz -  Dyrektor GOK
Pani Bożena Chohura – Zastępca Dyrektora ZS Nr 1 w Jaworniku Polskim
Pani Edyta Pawełek – Prezes Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Rozwoju Gminy Jawornik Polski
Po odczytaniu fragmentów powieści podziękowano wszystkich czytającym i słuchającym za udział w akcji popularyzującej czytanie arcydzieł literatury narodowej.

 

Źródło: http://jawornikpolski.itl.pl/czytaj,Narodowe_czytanie_w_Jaworniku_Polskim,494