ziskra16 stycznia 2021 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Klubu Sportowego ISKRA Jawornik Polski. W zebraniu oprócz działaczy i zawodników KS ISKRA udział wziął Wójt Gminy Jawornik Polski Pan Stanisław Petynia oraz członkowie klubu kibica. Prezes klubu Marek Makarski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres sprawozdawczy, następnie odbyło się przyjecie nowych członków do klubu Sportowego ISKRA spośród kibiców oraz wybory nowych władz. W wyniku tajnego głosowania przez kolejna kadencję klubem zarządzać będą; Makarski Marek , Gmyrek Artur, Makara Mateusz, Pieniądz Łukasz, Pieniądz Tadeusz, Jamrozik Tomasz, Banaś Robert . Ostatnim punktem zebrania były plany na przyszłość. Oczywiście celem głównym jest utrzymanie drużyny w "A" klasie. Poruszono również temat trybuny oraz ogrodzenia stadionu. Dziękujemy zawodnikom i kibicom za rekordową frekwencje . Nowo wybranemu zarządowi życzymy owocnej pracy oraz wielu sukcesów sportowych.

Źródło: Oficjalna strona Klubu Iskra Jawornik Polski