pastoralkiKolędy wyrosły ze starochrześcijańskich pieśni o Narodzeniu. Jest to stary i piękny zwyczaj w naszej polskiej tradycji. Opiewa on narodziny Boga – Człowieka.  Kolędy i pastorałki śpiewamy i słuchamy tylko przez krótki okres, raz do roku. Żeby więc nasycić się najpiękniejszymi polskimi świątecznymi melodiami Gminny Ośrodek Kultury po patronatem Wójta Gminy Jawornik Polski zorganizował VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Źródło: GOK Jawornik Polski