kdrW związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w okresie od 16 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r. w naszej gminie 60 rodzinom wydano 319 Kart Dużej Rodziny. Rodziny które spełniają warunki uzyskania kart (rodzice z co najmniej 3 dzieci) powinny zgłaszać się w GOPS w Jaworniku Polskim do P. Janusza Warchoła, który zajmuje się wydawaniem kart.

Dnia 22 grudnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Od tego dnia program wspierania rodzin wielodzietnych nie jest już realizowany na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, ale jest uregulowany ustawowo. To zapewnia większą stabilność przyznanych ulg, a co dużo ważniejsze – ustawa daje nowe, dodatkowe zniżki dla osób wychowujących minimum troje dzieci, jak chociażby obniżenie opłat za wydanie paszportu, czy zniżki dla rodziców na przejazdy pociągami (do tej pory z tego przywileju mogły korzystać jedynie dzieci z rodziny wielodzietnej) a także darmowe wstępy do parków narodowych.

Szczegóły pod adresem: http://jawornikpolski.itl.pl/czytaj,Karta_Duzej_Rodziny,453