W XVII Regionalnym Przeglądzie Grup Śpiewaczych w Zarzeczu brał udział Zespół Śpiewaczy "Jawor" z Jawornika Polskiego który zają drugie miejsce. Skłądamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

W dorocznym FESTYNIE POD PLATANEM uczestniczyło 16 grup z powiatów przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przemyskiego. Motywem przewodnim konkursu były pieśni weselne śpiewane podczas wybierania się młodych do kościoła, oraz do kołacza, czyli korowaja. Drugą grupę stanowiły ludowe pieśni historyczne, wśród których pojawiło się kilka mało znanych np o rabacji galicyjskiej, wojnie z Kozakami, Moskalami i Odsieczy Wiedeńskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronę GOK Jawornik Polski [KLIKNIJ]