Kolejne scalenia gruntów w Powiecie Przeworskim

W dniu 28.12.2018 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Przeworskim reprezentowanym przez Starostę Przeworskiego Bogusława Urbana wraz z Wicestarostą Jerzym Mazurem, a Samorządem Województwa Podkarpackiego na operację typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki tym środkom na terenie Powiatu Przeworskiego będą realizowane prace scaleniowe w 7 miejscowościach: Hadle Kańczuckie, Mikulice – Wolica, Siennów, Łapajówka, Maćkówka, Żurawiczki na ogólną powierzchnię ok. 3 396 ha.

Wartość realizacji zadań w w/w obiektach to kwota ok. 41 mln zł, w tym zagospodarowanie poscaleniowe wyniesie ok. 29 mln zł.

Łączna suma powierzchni objętej scaleniem gruntów w powiecie przeworskim to ok. 7 tys. ha za kwotę ok. 76,5 mln zł, w tym zagospodarowanie poscaleniowe wyniesie ok. 54 mln zł.

ŹRÓDŁO: http://www.powiatprzeworsk.pl/aktualnosci/kolejne-scalenia-gruntow-w-powiecie-przeworskim,art2557/

Zapraszamy do komentowania oraz udostępniania artykułów
16Shares

Aktualizacja BIP!

Nareszcie po wielu miesiącach w BIP Gminy Jawornik Polski zaktualizowano dział “UCHWAŁY“. Na dzień 01.01.2019 – katalog kończył się na Sesji Nr XLIX – 20 marzec 2018 roku 2018-03-20. Zmiany zauważyliśmy 10.01.2019. W jeden dzień można było wprowadzić wiele aktualizacji – da się ! da. 21.11.2018 pracę rozpoczęła Rada Gminy – prosimy o aktualizację bo obecnie na oficjalnej stronie oraz w BIP jeszcze widnieją osoby z poprzedniej kadencji. Przykład 1 i Przykład 2

Zapraszamy do komentowania oraz udostępniania artykułów
1Shares